Mozilla Manifestosu

Önsöz

İnternet, yaşamımızın gitgide daha önemli bir parçası haline geliyor.

Mozilla projesi; açıklığın, yeniliğin ve fırsatın, Internet’in gelişimini sürdürebilmesinin temeli olduğuna inanan insanlardan oluşan dünya çapında bir topluluktur. Internet’in herkese yararı dokunacak şekilde geliştirilmesini sağlamak için 1998’den bu yana birlikte çalıştık. En çok, Mozilla Firefox web tarayıcısı ile tanınıyoruz.

Mozilla projesi, üstün niteliklere sahip açık kaynak yazılım yaratmak ve yeni tür ortak faaliyetler geliştirmek için topluluk temelli bir yaklaşım kullanır. Internet deneyimini hepimiz için daha iyi hale getirmekle meşgul olan insan toplulukları oluşturuyoruz.

Bu çabaların bir sonucu olarak, Internet’in, hayatın ticari yönlerinin yanısıra kamu yararını da gözetmeye devam etmesi için kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bazı ilkeler geliştirdik. Bu ilkeleri aşağıda sıralıyoruz.

Manifesto’nun hedefleri:

 1. Mozilla’ya katkıda bulunanların, Mozilla Vakfı’nın sürdürmesini istediği bir Internet vizyonunun ana hatlarını oluşturmak;
 2. teknik deneyime sahip olsalar da olmasalar da insanlarla konuşmak;
 3. Mozilla’ya katkıda bulunanların yaptığımız şeyle gurur duymalarını sağlamak ve kendimizi devam etme yönünde motive etmek; ve
 4. bu Internet vizyonunu geliştirmeleri için diğer insanlara bir çerçeve sunmaktır.

Bu ilkeler kendi kendilerine hayata geçmeyecekler. Internet’i açık ve katılımcı hale getirmek için insanlara ihtiyaç var – kendi başlarına hareket eden, birlikte gruplar halinde çalışan ve diğerlerine liderlik eden insanlar. Mozilla Vakfı, Mozilla Manifestosu’nda ortaya konulan ilkeleri geliştirmeye odaklanmıştır. Diğerlerini bize katılmaya ve Internet’i herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye davet ediyoruz.

İlkeler

 1. Internet modern yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır – bir bütün olarak eğitimde, haberleşmede, işbirliğinde, ticarette, eğlencede ve toplumda temel bir öğedir.
 2. Internet, açık ve erişilebilir kalması gereken, dünya çapında halka açık bir kaynaktır.
 3. Internet, insanların yaşamlarını zenginleştirmelidir.
 4. Bireylerin Internet üzerindeki güvenlikleri esastır ve isteğe bağlıymış gibi muamele edilemez.
 5. Bireyler Internet üzerindeki yaşamlarını şekillendirme yetisine sahip olmalıdırlar.
 6. Halka açık bir kaynak olarak Internet’in etkileyiciliği, birlikte işlerliğe (protokoller, veri biçimleri, içerik), yeniliğe ve dünya çapında bağımsız katılıma bağlıdır.
 7. Ücretsiz ve açık kaynak yazılım, Internet’in halka açık bir kaynak olarak gelişmesini destekler.
 8. Şeffaf, topluluk temelli süreçler, katılımı, sorumluluğu ve güveni destekler.
 9. Internet’in geliştirilmesiyle ticari açıdan ilgilenmenin birçok yararı vardır; ticari hedefler ile kamu yararı arasındaki denge kritik öneme sahiptir.
 10. Internet’in kamu yararına olacak yönlerini büyütmek, zamana, dikkate ve taahhüte değer önemli bir hedeftir.

Mozilla Manifestosu’nu Geliştirmek

Mozilla Manifestosu’nun ilkelerini geliştirmenin birçok farklı yolu vardır. Geniş bir çerçevede birçok faaliyeti memnuniyetle karşılıyoruz ve Mozilla’ya katkıda bulunanların projenin diğer alanlarında göstermiş olduğu yaratıcılığın aynısını görmeyi umuyoruz. Mozilla projesiyle yakından ilgili olmayanlar için Manifesto’yu desteklemenin basit ve çok etkili bir yolu, Manifesto’nun ilkelerini somutlaştıran Mozilla Firefox’u ve diğer ürünleri kullanmaktır.

MOZILLA VAKFI’NIN TAAHHÜTÜ

Mozilla Vakfı, faaliyetlerinde Mozilla Manifestosu’nu desteklemeyi taahhüt eder. Belirli bir biçimde:

 • Manifesto’nun ilkelerini destekleyecek açık kaynak teknolojileri ve topluluklar oluşturup hayata geçireceğiz;
 • Manifesto’nun ilkelerini destekleyecek önemli tüketici ürünleri oluşturup dağıtacağız;
 • Internet’in açık bir platform olarak kalmasını sağlamak için Mozilla varlıklarını (telif hakkı ve ticari marka, altyapı, fonlar ve itibar gibi fikri mülkiyet hakları) kullanacağız;
 • kamu yararı için ekonomik değer oluşturmaya yönelik modelleri destekleyeceğiz; ve
 • Mozilla Manifestosu ilkelerini halka açık konuşmalarda ve Internet endüstrisi içinde destekleyeceğiz.

Bazı Vakıf aktiviteleri–şu an itibariyle, tüketici ürünlerinin oluşturulması, dağıtılması ve tanıtımı–öncelikli olarak Mozilla Vakfı’nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan Mozilla Şirketi vasıtasıyla yönetilmektedir.

DAVET

Mozilla Vakfı, Mozilla Manifestosu’nun ilkelerini destekleyen diğer herkesi bize katılmaya ve bu Internet vizyonunu gerçeğe dönüştürecek yeni yollar bulmaya davet ediyor.

Türkçeye çeviren: Sefa Keleş

Henüz yorum yok

Yorum yazın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir